Nagrody w Rajdzie Nieustającym


Oprócz organizatora, fundatorami nagród w Rajdzie Nieustającym są sponsorzy, dla których przygotowana jest specjalna oferta, obejmująca kompleksowy zestaw działań marketingowych.

Dla najlepszych trzech załóg w każdej edycji czekają puchary,

a dla wszystkich, którzy pokonają 10, 20 lub 30 tras medale (odpowiednio) brązowe, srebrne i złote.

Zliczanie tras do medali jest kontynuowane od edycji 2016 i przechodzi na kolejne – nie jest więc ograniczone w czasie.

Nagrody pokazuje poniższa, ponumerowana lista. Jest ona uzupełniana w miarę pozyskiwania od sponsorów i układana w kolejności od najwyższej do najniższej wartości nagrody.

Nagrody w edycji 2020:

    1. Talon o wartości 1000 zł na opłatę wpisową za udział w dowolnej wyprawie zagranicznej, organizowanej przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2021 roku. Oferty w kalendarium.
    2. Talon o wartości 800 zł na opłatę wpisową za udział w dowolnej wyprawie zagranicznej, organizowanej przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2021 roku. Oferty w kalendarium.
    3. Talon o wartości 600 zł na opłatę wpisową za udział w dowolnej imprezie krajowej organizowanej przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2021 roku. Oferty w kalendarium.
    4. Talon o wartości 500 zł na opłatę wpisową za udział w dowolnej imprezie krajowej organizowanej przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2021 roku. Oferty w kalendarium.
    5. Talon o wartości 500 zł na opłatę wpisową za udział w dowolnej imprezie krajowej organizowanej przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2021 roku. Oferty w kalendarium.

Nagrody z tej listy wręczone zostaną odpowiednio
– za I miejsce,
– za II miejsce,
– za III miejsce,
– za I miejsce w konkursie fotograficznym,
– za I miejsce w konkursie filmowym,
– itd.