Nagrody w Rajdzie Nieustającym


Oprócz organizatora, fundatorami nagród w Rajdzie Nieustającym są sponsorzy, dla których przygotowana jest specjalna oferta, obejmująca kompleksowy zestaw działań marketingowych.

Dla najlepszych trzech załóg w każdej edycji czekają puchary i nagrody

a dla wszystkich, którzy pokonają 10, 20 lub 30 tras medale (odpowiednio) brązowe, srebrne i złote.

Zliczanie tras do medali jest kontynuowane od edycji 2016 i przechodzi na kolejne – nie jest więc ograniczone w czasie.

Nagrody pokazuje poniższa, ponumerowana lista. Jest ona uzupełniana w miarę pozyskiwania od sponsorów i układana w kolejności od najwyższej do najniższej wartości nagrody.

Nagrody w edycji 2021 (zakończonej):

  1. Talon o wartości 1500 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2022 roku (zobacz oferty).
  2. Talon o wartości 1000 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2023 roku (zobacz oferty).
  3. Talon o wartości 800 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2022 roku (zobacz oferty).
  4. Voucher o wartości 600 zł na noclegi i wyżywienie w Vital House do realizacji w 2022 roku (zobacz stronę Vital House).
  5. Talon o wartości 600 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2022 roku (zobacz oferty).
  6. Talon o wartości 600 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2022 roku (zobacz oferty).
  7. Talon o wartości 600 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2022 roku (zobacz oferty).

Nagrody w edycji 2022 (trwającej):

  1. Talon o wartości 1500 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2023 roku (zobacz oferty).
  2. Talon o wartości 1000 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2023 roku (zobacz oferty).
  3. Talon o wartości 800 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2023 roku (zobacz oferty).
  4. Voucher o wartości 600 zł na noclegi i wyżywienie w Vital House do realizacji w 2023 roku (zobacz stronę Vital House).
  5. Talon o wartości 600 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2023 roku (zobacz oferty).
  6. Talon o wartości 600 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2023 roku (zobacz oferty).
  7. Talon o wartości 600 zł na opłaty wpisowe za udział w dowolnych imprezach, organizowanych przez Polski Offroad Sp. z o.o. w 2023 roku (zobacz oferty).

Nagrody z powyższych list wręczone zostaną odpowiednio:
– za I miejsce,
– za II miejsce,
– za III miejsce,
– za I miejsce w konkursie fotograficznym,
– za I miejsce w konkursie filmowym,
– itd.