Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich witryn internetowych, których wydawcą jest Polski Offroad Sp. z o.o.

Nasze serwisy internetowe adresowane są do miłośników jazdy terenowej i zostały stworzone, aby pomagać w realizacji tej pasji.

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz o plikach cookies. Informacje te  przygotowane zostały z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”):

Polski Offroad Sp. z o.o. z siedzibą w Majdanie, ul. Racławicka 48, 05-200 Majdan, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000492206.
NIP 1251623897, REGON: 147034924. Kapitał zakładowy 5000 PLN opłacony w całości.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ:

W trakcie korzystania z niektórych naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Będą one przez nas przetwarzane wyłącznie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem witryny i świadczeniem oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w Sklepie,
 • realizacja Twoich zamówień,
 • marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter,
 • przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania:

 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia z nami umowy.

Skutki nie podania danych:

 • brak możliwości skorzystania z naszych usług,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową z nami zawartą,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasze witryny korzystają z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji witryny,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia,

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Pliki takie występują również w związku z korzystaniem udostępnianiem na stronach Sklepu plików graficznych, filmowych i muzycznych znajdujących się poza naszym serwerem np. na Google, YouTube, Facebook, Instagram itp.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • dostawca płatności,
 • biuro księgowe,
 • hostingodawca,
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres e-mail: w.bednarczyk@polskioffroad.com.

ZGŁOSZENIA NA IMPREZY

Zastrzegamy sobie prawo publikacji w naszych witrynach wybranych danych na listach uczestników organizowanych imprez oraz wyników rywalizacji w zakresie umożliwiającym identyfikację uczestnika lub załogi oraz sprawdzenie poprawności zapisów, rezerwacji lub wyników, bez podawania danych kontaktowych i adresu.

Oczywiście wszystkim zapewniamy możliwość usunięcia danych z tych list, albo wpisów pod pseudonimem.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne przydatne miłośnikom offroadu.

Podmioty zlecające nam komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na naszych listach adresowych.

Informacje komercyjne są filtrowane oraz, w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasza odpowiedzialność nie obejmuje reklam oraz ofert innych podmiotów publikowanych w naszych serwisach.

Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby podmioty, które publikują u nas reklamy i oferty były wiarygodne, ale nie bierzemy za nie odpowiedzialności.

ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego użytkownika naszych serwisów internetowych obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na niniejszej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim zgromadzonych danych personalnych czy adresowych użytkowników naszych serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszimy nie odwiedzać naszych serwisów oraz nie korzystać z naszej oferty.