Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich witryn internetowych, których wydawcą jest Polski Offroad Sp. z o.o.

Nasze serwisy internetowe adresowane są do miłośników jazdy terenowej i zostały stworzone, aby pomagać w realizacji tej pasji.

Dane osobowe

W czasie korzystania z naszych serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych (lub reprezentowanej firmy) poprzez wypełnienie formularza albo w inny sposób.

Zawsze prosimy tylko o te dane, które są niezbędne do naszego działania.

Ich podanie traktujemy jako równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych związanych z naszą działalnością, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane nie będą sprzedawane, ani udostępniane osobom trzecim.

Każdemu zapewniamy prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia lub wypisania się z każdej subskrypcji. Wystarczy przysłać odpowiedni e-mail w tej sprawie.

Zgłoszenia na imprezy

Zastrzegamy sobie prawo publikacji w naszych witrynach wybranych danych na listach uczestników organizowanych imprez oraz wyników rywalizacji w zakresie umożliwiającym identyfikację uczestnika lub załogi oraz sprawdzenie poprawności zapisów, rezerwacji lub wyników, bez podawania danych kontaktowych i adresu.

W przypadku Rajdu Nieustającego na listę uczestników zapisujemy nazwisko, imię oraz miejscowość lub model używanego auta każdego, kto zakupi choć jeden z naszych Przewodników Offroad lub weźmie udział w imprezach przez nas organizowanych.

Oczywiście wszystkim zapewniamy możliwość usunięcia danych z tych list, albo wpisów pod pseudonimem.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne przydatne miłośnikom offroadu.

Podmioty zlecające nam komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na naszych listach adresowych.

Informacje komercyjne są filtrowane oraz, w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nasza odpowiedzialność nie obejmuje reklam oraz ofert innych podmiotów publikowanych w naszych serwisach.

Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby podmioty, które publikują u nas reklamy i oferty były wiarygodne, ale nie bierzemy za nie odpowiedzialności.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego użytkownika naszych serwisów internetowych obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na niniejszej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim zgromadzonych danych personalnych czy adresowych użytkowników naszych serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszimy nie odwiedzać naszych serwisów oraz nie korzystać z naszej oferty.